Proje Destekler

PROJE DESTEKLER

PYA Modeli ile, proje çalışmalarında yeni finans kaynaklarının tespit edilmesinden, projelendirmeye yönelik ön çalışmaların yapılması, projelerin hazırlanması, uygulanması, takibi ve sonuçlandırılması aşamalarına kadar profesyonel yol arkadaşlığı yapılmaktadır.


Yatırım Çalışmaları

Etüt-Proje Yatırımları
Komple Yeni Yatırımlar
İdame ve Yenileme Yatırımları
Tevsii (Genişleme) Yatırımları
Tamamlama ve Darboğaz Giderme
Modernizasyon / İyileştirme Yatırımları
Araştırma ve Geliştirme Yatırımları

Kalkınma Ajansı Destekleri

Mali Destekler
Teknik Destekler
Doğrudan Faaliyet Destekleri
Faiz Destekleri

Yatırım Teşvikleri

Genel Teşvik Uygulamaları
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
Stratejik Yatırımların Teşviki
Teşvik mevzuatı
Teşvik Bölgeleri
Teşvik alan sektörler
Yatırım teşvik belgesi başvuruları ve takibi


KOSGEB Destekleri

Girişimcilik Destek Programı
Genel Destek Programı
KOBİ* Proje Destek Programı
Tematik Destek Programı
AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
İşbirliği Güç birliği Destek Programı
Gelişen İşletmeler Piyasası
KOBİ Destek Programı
Kredi Faiz Desteği

Ulusal Ajans Destekleri

Erasmus+ Okul Eğitimi
Erasmus+ Yükseköğretim
Erasmus+ Mesleki Eğitim
Erasmus+ Yetişkin Eğitimi
Erasmus+ Gençlik
Erasmus+ Bilgi Ortaklıkları
Erasmus+ Sektörel Beceri Ortaklıkları
Erasmus+ Jean Monnet
Erasmus+ Spor Destekleri

Horizon 2020 Destekleri

Yeni ve Gelişen Teknolojiler
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Akıllı, Temiz, Entegre Ulaşım Alanı
Uzay Çağrıları
Nanoteknoloji Alanı


IPARD DESTEKLERİ

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
Kırsal Turizm
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

AB DESTEKLERİ

IPA (- Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi: -Bölgesel ve Sınır Ötesi İş birliği: -Bölgesel Kalkınma: -İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi: -Kırsal Kalkınma:)
Topluluk Programları
COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı)
EASI


AB DESTEKLERİ – KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Kamu Taşınmazlarının ve Orman Arazilerinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi
Orman Fonuna Katkı Bedelinin Taksitlendirilmesi
Elektrik, Havagazı ve Su Ücretlerinde İndirim
Haberleşme Kolaylıkları
Yabancı Personel Çalıştırılabilmesi İmkanı
Turizm Kredileri
Taşınmaz Tahsisi
Gelir Vergisi Stopajı İndirimi
Sigorta Primi İşveren Paylarında İndirim
Su Bedeli İndirimi Ve Enerji Desteği
Enerji Desteği
Sinema Filmlerine Yönelik Destekler
Tematik Proje Destek Programı
Vergi İndirimi
Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılım İle Tanıtım Ve Pazarlama Destekleri

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi
Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımı
İstihdam Yardımı
Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
Yurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turqualıty®’Nin Desteklenmesi
Türk Ürünlerinin Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurtdışı Pazarlama, Alım Heyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi
Tasarım Desteği
Yurtdışı Ofis Desteği
Reklam; Tanıtım ve Pazarlama DesteğiPazar Araştırması DesteğiFuar Desteği – Fuar Organizasyonu


Girişimciliği Geliştirme Destekleri
Danışmanlık ve Eğitim Destekleri
Kalite Geliştirme Destekleri
İşbirliği Geliştirme Destekleri
Diğer KOBİ Destekleri
TÜBİTAK Destekleri
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
Tekno-girişim Sermaye Desteği Programı
(BiGG)Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)Proje Pazarları Destekleme Programı
Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.Patent Destek Programı
Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

Diğer Destekler
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Destekleri
Enerji Verimliliği Desteği
Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi Desteği

Diğer Yatırım Kaynakları

Kredi Destekleri
Eximbank
Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası
Yurtdışı Finans Kuruluşları
Diğer Banka ve Finans Kaynakları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri
Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı

Maurers Mide botoksu FX15 zayıflama hapı Lida orjinal